Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Coaching

Het begeleiden van resultaatgerichte veranderingsprocessen bij individuele personen en teams.

Doelgroep
Teams, teamleden, directeuren, middenmanagement, specialisten

De opbrengst van coaching
- een beter gebruik van de menselijke vaardigheden en capaciteiten.;
- coaching draagt bij aan de ontwikkeling, aan een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en tevens aan een hogere kwaliteit van de arbeid;
- coaching leidt tot betere prestaties en productiviteit;
- een managementcultuur van coaching betekent voor de organisatie een grotere flexibiliteit en slagvaardigheid in het reageren op verandering.

Inhoud
Onze coachstijl is erop gericht om bij teams of  een persoon  de potentiële kwaliteiten vrij te maken zodat de gecoachte zo goed mogelijk presteert in wat voor hem/haar en de organisatie zinvol is. Het is geen onderwijzen, maar het leren bevorderen.
Onze coaches zijn in staat om het zelflerend vermogen van anderen optimaal te stimuleren. Wij laten daarbij de verantwoordelijkheid en de motivatie bij de hulpvrager en zullen hem daarbij tegelijkertijd inspireren en ondersteunen. Thema’s die daarbij altijd een rol spelen zijn: motivatie, bewustzijn, mentale kracht en zingeving.

Werkwijze
De coaching wordt uiteraard na een intakegesprek afgestemd op de hulpvraag.
De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een Plan van Aanpak. Vertrouwen speelt bij de uitvoering van de werkzaamheden een grote rol. Ook de gegevens en eventuele bevindingen worden binnen afgesproken kaders van vertrouwelijkheid behandeld.