Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Privacybeleid

Alle organisaties die te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens, hebben te maken gekregen met de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo ook Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland. Al jaren waren voor SBZW de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de beroepscode van onze beroepsverenigingen NIP en NVO belangrijke leidraden, omdat wij, zeker als het om leerlingbegeleiding gaat, dagelijks te maken hebben met het werken met persoonsgegevens.
De AVG benadrukt nog eens extra dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en dat betekent dus dat het nog meer van belang is geworden om zorgvuldigheid te waarborgen.
Dat waarborgen gebeurt op verschillende manieren;
- Het maken van afspraken met scholen, schoolbesturen etc. over hoe wij met “hun”  gegevens om zullen gaan. Dit wordt vastgelegd in zogenaamde Verwerkersovereenkomsten.
- Het verstevigen van maatregelen rond ICT, zoals het versleuteld versturen van email, printers met persoonlijke codes uitrusten etc.
- Aanscherpen van bewaartermijnen van leerlingdossiers, zodat gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard blijven.
- Extra alertheid bij medewerkers van SBZW op het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens als het bijvoorbeeld gaat om ondersteuningsteam verslagen etc.
Gelukkig merken we dat we, gezien onze “geschiedenis” wat betreft het omgaan met persoonsgegevens, al veel goed geregeld hebben. Maar ook voor SBZW vraagt de AVG om allerlei processen nog eens goed tegen het licht te houden en waar nodig actie te ondernemen.
 
In mei zullen schoolbesturen, scholen en andere organisaties met wie wij contracten hebben een Verwerkersovereenkomst toegestuurd krijgen, waarin beschreven wordt wat men van SBZW mag verwachten op het gebied van de AVG. Deze Verwerkersovereenkomsten zijn tot stand gekomen door diverse overleggen binnen onze brancheorganisatie EDventure en zijn ook juridisch getoetst.
Indien wij contracten hebben met schoolbesturen, krijgen de betreffende schoolbesturen de Verwerkersovereenkomst aangeboden. Het is dan niet nodig om met alle onder dat bestuur vallende scholen een overeenkomst aan te gaan.
 
Meer informatie kunt u vinden in ons Privacyreglement en in de Privacyverklaring.
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gesien Amesz

Gesien Amesz

GZ-psycholoog

T (0299) 783 426

E g.amesz@sbzw.nl