Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Leerlingen verzorgen ouderavond digitaal pesten & mediawijsheid op obs Oeboentoe

SBZW heeft een teambijeenkomst digitaal pesten en mediawijsheid verzorgd op obs Oeboentoe in Purmerend. Hierbij kwamen de mediawijsheid van leerlingen en de rol van ouders als belangrijke onderdelen naar voren. Aan het einde van de bijeenkomst is besproken dat het mediaprotocol aangepast moet worden en dat de leerlingen hierbij de belangrijkste rol krijgen. De groepen 7/8 van obs Oeboentoe hebben dit project opgepakt in samenwerking met de leerlingenraad. De groepen 7/8 hebben een onderzoek uitgevoerd onder de leerlingen van alle klassen naar het gebruik van digitale media.

De leerlingenraad heeft vervolgens een ouderavond georganiseerd.

Ouderavond digitaal pesten en media protocol
Wat bijzonder is, is dat deze ouderavond geheel georganiseerd is door de leerlingen van school.

Bij de deur worden de ouders ontvangen door leerlingen en voorzien van koffie/thee met iets lekkers. Om 19.00 uur mag iedereen naar de bijeenkomstruimte. De trap naar boven is voorzien van “mediawijsheden”. In de bijeenkomstruimte worden de jassen door leerlingen aangenomen en krijgen de ouders een bonnetje met het nummer van hun jas.
Als iedereen heeft plaats genomen starten de leerlingen de avond. Zij hebben een PowerPointpresentatie gemaakt die start met het inloggen op een site en het interactief beantwoorden van vragen gericht op internet(gebruik).

Na het interactieve gedeelte volgt het informatieve gedeelte. Leerlingen vertellen de geschiedenis van het mediagebruik en vervolgen met de uitslag van het onderzoek dat in school is afgenomen bij de leerlingen uit alle klassen. Hierna volgt een pauze en wordt de avond vervolgd met een online quiz. Helaas loopt deze vast door de vele ouders die aanwezig zijn. Het internet kan de drukte niet aan. Als laatste geeft een medewerkster van de bibliotheek informatie over het gebruik van mobile devices. Het belang van mediawijsheid en de rol van ouders hierbij is met deze avond duidelijk geworden. De leerlingen gaan verder met leerkrachten het mediaprotocol op school vorm geven.

Ouderbetrokkenheid
Doordat leerlingen deze hele avond zelf georganiseerd en uitgevoerd hebben was de ouderbetrokkenheid groot. Er waren meer dan 100 ouders aanwezig op deze avond. Een geweldig succes!