Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Engelse lessen op OBS De Harpoen

 

 

 

 

 

Op OBS De Harpoen, in het mooie plaatsje Jisp heeft het team twee jaar geleden het roer totaal omgegooid voor wat betreft de Engelse lessen. De school is al enige jaren betrokken bij het NPDL partnerschap (New Pedagogies for Deep Learning) met als doel nieuwe op de toekomst gerichte didactiek te ontwikkelen. Dit was, vertelt Judith den Otter (directeur) aanleiding om ook de gehanteerde werkwijze van de Engelse lessen in de bovenbouw eens kritisch tegen het licht te houden.

Engels is een wereldtaal en veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels de voertaal is. Wie in een internationale wereld uitstekend mee wil kunnen, heeft een goede beheersing van het mondeling Engels nodig. Niet alleen in het buitenland maar ook op Nederlandse middelbare, hogescholen en universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven en scripties en proefschriften worden in toenemende mate in het Engels geschreven. Voor presentaties geldt hetzelfde. Het spreekt voor zich dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel is. 
 

Presentaties geven in het Engels is dan ook op De Harpoen de normaalste zaak van de wereld. Zo geven de leerlingen al een Engelse rondleiding door hun eigen huis, leiden zij gasten uit Engeland en Finland rond in de school, interviewen zij een bekende Nederlander in het Engels, verkopen zij live in de klas een product zoals je dat ook ziet bij de uitzendingen van Teleshopping en verzorgen zij een Engelse nieuwsuitzending inclusief reportages. De leerlingen zijn zeer gemotiveerd om met deze opdrachten aan de slag te gaan zowel op school als thuis. De ouderbetrokkenheid is hiermee enorm verhoogd. Dit is te zien aan de deelname van ouders/verzorgers in de filmpjes, het delen binnen de familie van de presentaties en de vele enthousiaste reacties die de school heeft mogen ontvangen. De leerlingen voelen zich veel vrijer om in het Engels te praten. Ook de presentaties worden professioneler en goed voorbereid. Tijdens het bekijken van elkaars filmpje schrijven de leerlingen tips en tops op voor hun medeleerling. Deze worden na de uitzending goed doorgesproken met elkaar. De samenwerking binnen de groep is toegenomen doordat iedereen wel een specialiteit heeft om de ander te kunnen ondersteunen. Zo zijn er leerlingen die het leuk vinden om te filmen, de film te monteren, muziek en teksten er onder te zetten en ga zo maar door.

Kortom: zeer betrokken leerlingen, een uitdagende werkvorm en eigenaarschap zijn toch echt de kernwoorden die deze beweging kenmerken.