Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Gijs & zijn... Gedrag

Het doel van GIJS is te komen tot een integraal, passend aanbod op al het gedrag binnen de school. Dit start bij een veilig klimaat binnen de hele school. Een programma als De Vreedzame School of School Wide Positive Behavior Support kan dit mede mogelijk maken. Binnen de klas wordt gewerkt aan een goede basisondersteuning. De ondersteuningsbehoefte van de groep fluctueert binnen een jaar. De methode Bouwen aan een positieve groep helpt de leerkracht om het groepsvormingsproces van de klas te begeleiden naar een positieve groep. De gehanteerde gedragsaanpak voor alle en sommige kinderen (niveau 1 en 2) is planmatig en doelgericht en kan worden vastgelegd in een Groepsplan gedrag. Voor enkele kinderen is specifieke extra ondersteuning nodig (niveau 3). Voor hen biedt GIJS diverse individuele of groepsbehandelingen.

Tenslotte kunnen de GIJS-adviseurs meedenken om te komen tot een schoolbrede anti-pestaanpak, waarbij de betrokkenheid van ouders essentieel is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Willemijn Huberts

Willemijn Huberts

NVO Orthopedagoog-Generalist

T (0299) 783 447

E w.huberts@sbzw.nl

Martijn van Baarsen

Martijn van Baarsen

Orthopedagoog/mediator

T (0299) 783 438

E m.vanbaarsen@sbzw.nl