Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Dataday

In een dataday (vanaf een dagdeel) worden samen met het hele team de opbrengsten op school-, bouw- en groepsniveau geanalyseerd. Vervolgens worden samen de oorzaken achterhaald met behulp van het visgraatmodel en worden haalbare verbeteracties vastgesteld. Door deze aanpak zijn alle teamleden betrokken en wordt optimaal van elkaars expertise gebruik gemaakt. SBZW kan een dataday verzorgen voor elk leerlingvolgsysteem. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Katrien Zuininga

Katrien Zuininga

Onderwijsadviseur

T 0299 783 441

E k.zuininga@sbzw.nl