Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Taalstimulerend zaakvakonderwijs

Vanaf groep 4 neemt de tijd die aan zakvakken wordt besteed elk jaar toe. Leerlingen werken volop aan het vergroten van hun kennis van de wereld.  Ze zijn daarbij veel bezig met mondelingen en schriftelijke taalactiviteiten.  Wat is nu precies de impact van die talige component bij zaakonderwijs? Hoe kun je in die onderwijstijd ook effectief aan taalstimulering werken? Hoe kun je handen en voeten geven aan de versterkende functie die (lees)woordenschat , begrijpend lezen en onderzoekend leren kunnen hebben voor zaakvakonderwijs?

Klik hier

Op school niveau kunnen wij bijeenkomsten, consults en/of klassenconsultaties  organiseren om uw taalonderwijs en zaakvakonderwijs te integreren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Inez Molenaar

Inez Molenaar

Onderwijsadviseur

T (0299) 783 429

E i.molenaar@sbzw.nl