Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Consultaties

Naast intelligentieonderzoek en onderzoek van gedrag en werkhouding biedt Testservice ook specialistisch onderzoek aan.  Onderzoek naar (hoog)begaafdheid is een van die specialistische onderzoeken.
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van een kind bij u op school? Bijvoorbeeld over motivatie, leren leren, de sociale aansluiting bij andere kinderen of over het gedrag? Of aan heeft u vragen over een passende aanpak? Bijvoorbeeld wel of niet versnellen of de wenselijkheid van aanpassingen in het leerstofaanbod? Ons team van orthopedagogen en psychlogen kan ondersteuning en advies bieden. Zij zijn geschoold in (hoog)begaafdheid en hebben ruime ervaring met het onderzoeken en begeleiden van deze specifieke doelgroep.
 
Samen met school en de ouders bekijken we wat precies de vraag is en op welke manier daar een oplossing voor te vinden is. 
Soms gaat het dan om het voeren van enkele oplossingsgerichte gesprekken met de leerkracht, ouders en/of het kind. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat (hoog)begaafde leerlingen, ondanks hun goed ontwikkelde cognitieve capaciteiten, problemen ondervinden bij het uitvoeren van taken. Zij lopen dan bijvoorbeeld vast op taakaanpak of worden belemmerd door een te perfectionistische instelling. Werkhoudingsproblemen, onderpresteren en het niet kunnen voldoen aan verwachtingen liggen op de loer. Het voeren van oplossingsgerichte gesprekken is een uitstekend middel om (hoog)begaafde kinderen te ondersteunen. In deze gesprekken wordt niet het probleem, maar de oplossing centraal gezet. Er wordt gewerkt aan ‘wat werkt’ en de leerling wordt op deze manier medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.
In andere gevallen kan er onderzoek gedaan worden. Hierbij wordt er niet alleen IQ-onderzoek gedaan, maar wordt er ook gekeken naar de aanwezigheid van leer- en persoonlijkheidseigenschappen, onderpresteren, motivatie, welbevinden en leer- en werkstrategieën. Als er gedragsproblemen of emotionele problemen zijn, worden deze ook meegenomen in het onderzoek. 
 
Om begeleiding of onderzoek te kunnen starten is altijd toestemming van ouders nodig. Onze ervaring is dat de beste resultaten meestal worden bereikt door samen te werken met kind, ouders en school. De adviezen die gegeven worden zijn handelingsgericht. Dat wil zeggen dat de leerkracht en/of de ouders er direct mee aan de slag kunnen. Vaak zullen de adviezen niet 'kant en klaar' zijn; samen met school en ouders bekijken we wat wenselijk en haalbaar is.
De kosten die hiermee gemoeid zijn, hangen af van wat er precies gedaan moet worden. Dit zullen wij van tevoren met u bespreken. U kunt ons altijd telefonisch benaderen om samen uw vragen te bespreken en te bekijken op welke manier wij u van dienst kunnen zijn.
Aanmelden kan via het ‘Aanmeldformulier SBZW testservice OSA’ dat onder het tabblad Downloads te vinden is op de website van SBZW: www.sbzw.nl