Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Opbrengstgerichte structuur en verbeteren van opbrengsten

Uit onderzoek blijkt dat er een positief verband bestaat tussen opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van hun leerlingen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Katrien Zuininga

Katrien Zuininga

Onderwijsadviseur

T 0299 783 441

E k.zuininga@sbzw.nl