Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

TOM op De Kroosduiker

Begin schooljaar 2013-2014 werd op basisschool De Kroosduiker in Westzaan langzaamaan begonnen met de invoering van het systeem TOM: Teamonderwijs Op Maat. Belangrijkste kenmerk van TOM is dat de instructie gegeven wordt door vakspecialisten. Voor De Kroosduiker zijn er vakspecialisten op de gebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen. Een schooldag voor TOM-onderwijs start voor de leerlingen in hun eigen groep. Van daaruit vertrekt een deel  volgens een vast rooster  naar de instructielokalen. Leerlingen die op tijdstippen geen instructie volgen zijn bezig met andere vakken naar gelang hun eigen weektaak. Buiten de instructie-uren zijn de leerlingen vrij om hun eigen dag in te delen en hun eigen werkplek te vinden. Begeleid worden ze door zowel de leerkrachten als door de onderwijsassistenten.
Noël Minnes, directeur van De Kroosduiker vertelt over TOM op zijn school.
 
De vakspecialisten
Het voordeel van het werken met vakspecialisten is dat zij zich echt kunnen verdiepen in hun vak en zelf de beste manieren proberen te vinden om hun lessen vorm te geven. Zij hebben de vakken echt geadopteerd en voelen zich sterk verantwoordelijk voor de resultaten. Het vakgebied is hun passie. Het is te vergelijken met de docenten op de middelbare school. Wie herinnert zich niet die man of vrouw die bijvoorbeeld zo mooi vertellen kon over de natuur of biologie. Die passie dragen zij automatisch over in hun les. Zij weten bovendien hoe zij hun leerlingen kunnen blijven uitdagen. Bijvoorbeeld door iedere leerling de lesstof aan te bieden op hun eigen niveau. Dat komt ook weer ten goede aan de ontwikkeling van de leerling. Ook weten de specialisten de stof aan te bieden zonder zich strikt te houden volgens een lesmethode uit de “boekjes”.
Een ander voordeel van het werken met vakspecialisten is dat de lijnen met de directie en internbegeleiders kort zijn. Je hoeft niet gelijktijdig met meerdere leerkrachten te overleggen. Het maakt de organisatie ook veel slagvaardiger om eventuele wijzigingen of verbeteringen aan te brengen. 
 
Hoe vinden de leerlingen TOM?
De leerlingen zijn heel positief. Ze vinden het prettig om op een dag meerdere leerkrachten voor zich te hebben. Het is voor hen afwisselend. Ook vinden zij het prettig dat zij zich niet de hele dag in een en hetzelfde lokaal hoeven te bevinden en dat zij zich kunnen bewegen tussen de instructielokalen en de verschillende werkplekken. Zij kunnen zelf bepalen of zij willen zitten in een klaslokaal met andere leerlingen of dat zij willen werken op de verschillende stilteplekken die er zijn. De beweging van het loopje tussendoor is voor sommige leerlingen ook echt nodig. Dat komt dan weer ten goede aan de rust in de school.
 
Doen zich onvoorziene zaken voor?
Niet echt. Wel moesten we in het begin rekening houden dat een leerkracht die alleen rekenen geeft toch wel enigszins op de hoogte moet zijn van de vorderingen op andere vakgebieden. Als een ouder binnenkomt en vraagt hoe het met zijn of haar kind gaat, dan kun je natuurlijk niet zeggen dat je dat niet weet omdat ik alleen maar rekenen geef. Inmiddels hebben we dat op orde met een administratiesysteem. Ook bespreken we de leerlingen tijdens de rapportvergaderingen. Waar wij nu aan zitten te denken is dat als een kind zwak scoort op een vakgebied dat de betrokken vakspecialist met de ouders praat en niet de leerkracht van de stamgroep. Dat scheelt veel overdrachttijd en de specialist kan het natuurlijk ook veel beter uitleggen aan de ouders als direct betrokkene. Ook eigenlijk weer net zoals op de middelbare school waar de ouders de keuze hebben op bepaalde tijden die mentor of die docent te spreken. Dat staat bij ons nog in de steigers.
 
Hoe is de reactie van de ouders?
Aan het begin wat onzeker en een beetje angstig voor wat er zou gaan gebeuren. Maar de reacties zijn nu positief. Het is ook belangrijk dat je de ouders betrekt bij de ontwikkelingen. Voorafgaand aan de invoering van TOM bijvoorbeeld zijn we op bezoek geweest op een aantal scholen die al met TOM werkte. We hebben toen ook aan ouders gevraagd of zij mee wilden gaan naar die scholen om direct te ervaren hoe het systeem werkt. 

 
De Kroosduiker is nog geen officiële TOM-school in die zin dat zij verbonden zijn aan de vereniging met dezelfde naam
Wij gebruiken het concept van TOM maar geven daar een eigen draai aan. Zo zette wij de specialisten alleen in voor de Citovakken en alleen in de ochtend. Andere scholen die het concept gebruiken hanteren dat weer op een andere manier. Bijvoorbeeld alleen middags. Als scholen geïnteresseerd zijn in onze werkwijze dan nodigen we die hartelijk uit om bij ons eens een kijkje te nemen. 

Interview: Eugène BesançonNoël Minnes in zijn school met een leerling op een individuele werkplek