Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Monitor Goed Onderwijs VO

De Monitor Goed Onderwijs (MGO) is een instrument, ontwikkeld door SBZW, waarmee scholen inzicht krijgen in de stand van zaken wat betreft de kwaliteit van hun onderwijs. Tevens krijgen scholen zicht op wat er moet gebeuren om het onderwijs, indien noodzakelijk, te verbeteren.
 
De MGO kijkt o.a. naar de positie t.a.v. het waarderingskader van de onderwijsinspectie, de plannen van aanpak, het didactisch handelen van leraren, de opbrengstanalyses, de borgingsdocumenten en het kwaliteitshandboek.
 
Inmiddels is de Monitor Goed Onderwijs enthousiast ontvangen op een VMBO-school in Zaanstad.