Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Testservice Zaanstreek Waterland

Per januari 2015 is Testservice Zaanstreek Waterland als onderdeel van Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland van start gegaan.

Alle onderzoeken die door scholen of ouders worden aangevraagd, worden ingepland met ons nieuwe planningssysteem, dat online kan worden benaderd door onze orthopedagogen en psychologen. Dat betekent dat zij samen met school en ouders een geschikte datum kunnen uitkiezen en die direct vast kunnen leggen als ze met hen in gesprek zijn.

Met dit nieuwe systeem kunnen we sneller en efficiënter onderzoeken inplannen bij de diverse onderzoekers. Of het nu gaat om een intelligentiebepaling, een dyslexieonderzoek, of om één  van de andere typen onderzoek die we uitvoeren, we kunnen snel bekijken welke collega daar op korte termijn beschikbaar voor is.

In sommige gevallen zal de ondersteuningsadviseur/ leerlingbegeleider van de betreffende school zelf het onderzoek uitvoeren, in andere gevallen kan hij/ zij een collega inschakelen. Het doel hiervan is om zo snel mogelijk een antwoord op de onderzoeksvraag te krijgen, die door de ouders en de school gesteld wordt. De resultaten van intelligentieonderzoek zullen binnen 2 dagen na het onderzoek beschikbaar zijn voor de ondersteuningsadviseur/ leerlingbegeleider. Voor uitgebreidere onderzoeken geldt dat de resultaten binnen anderhalve week beschikbaar zullen zijn.

Vervolgens zal de ondersteuningsadviseur/ leerlingbegeleider de resultaten met ouders en school bespreken en handelingsgerichte adviezen geven.

Indien het om specialistisch onderzoek gaat, zoals bij dyscalculieonderzoek, begaafdheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek, zal een van onze specialisten het onderzoek uitvoeren en zelf ouders en school verslag uitbrengen van de resultaten en handelingsgerichte adviezen met hen bespreken.