Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Consultaties

In het voortgezet onderwijs hebben besturen en directies behoefte om met een onafhankelijke adviseur in gesprek te gaan. Deze gesprekken, consultaties, zijn dan op managementniveau.

Meestal gaat het dan om:
- Vragen naar kennis over een bepaald onderwerp
- Het “sparren” over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de nieuwe koers van de organisatie
- Het bespreekbaar maken van eigen functioneren (persoonlijke groei) of van een bepaald persoon, een (deel van de) organisatie
- Het reflecteren op (school-)plannen van de organisatie
- Het reflecteren op opbrengsten van de organisatie

Ook Medezeggenschapsraden kunnen vanuit hun verantwoordelijkheid een adviseur nodig hebben voor een of meerdere consulten. Graag voldoen wij aan deze behoefte.
Effectief advies verlangt naast inhoudelijke expertise een goede relatie met de opdrachtgever. Wij zorgen er altijd voor de juiste persoon bij de juiste organisatie te krijgen.