Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Over ons

Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland is een organisatie die op bedrijfsmatige wijze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen voor primair- en voortgezet onderwijs begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van landelijk, lokaal en schoolspecifiek beleid. Onze organisatie richt zich op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van elk kind.

Ons motto is:   samen bouwend aan beter onderwijs.

Wij beschikken over bijna 40 jaar ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling: advisering, training, coaching en begeleiding op school- en klasseniveau, en onderzoek bij leerlingen.
Aan leerkrachten bieden wij instrumenten om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. De juiste lesmaterialen en leerlingvolgsystemen, een goede organisatie in de groep vormen een stevige basis voor het onderwijs in de klas. Zodat de aandacht van de leerkracht primair kan uitgaan naar de leerlingen.

Voor directies betekent begeleiding door SBZW dat efficiëntie voorop staat: samen organiseren we het management zo, dat taken goed worden verdeeld, deskundigheden worden benut en zwakke plekken zo snel mogelijk in beeld komen.

Wij hebben onze begeleidingsmogelijkheden op deze site geplaatst in onderstaande onderverdeling:

Ontwikkeling jonge kind
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs

Voor alle wensen op deze gebieden geldt dat, mochten wij zelf niet de benodigde deskundigheid in huis hebben, wij hierin wel voor u kunnen bemiddelen.