Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Passend Onderwijs

SBZW biedt ondersteuning bij de invoering van passend onderwijs.

Wij kunnen onder andere helpen bij:

  • De opzet van een ondersteuningsprofiel en een uitvoeringsplan. Deze instrumenten zijn bedoeld om scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in staat te stellen de huidige situatie in beeld te krijgen en zicht te krijgen op de gewenste ontwikkeling voor de toekomst. 
  • Het maken van plannen gericht op het verbeteren van de leerlingbegeleidingsstructuur 
  • De optimalisering van een ZAT-team(zorgadviesteam) 
  • Scholing van leerlingbegeleiders, zorgcoördinatorenen en mentoren op thema’s als faalangst, dyslexie, adhd, sociaal-emotionele problematiek en omgaan met moeilijk gedrag.
     

Ons psychologenteam kan ingezet worden voor psychodiagnostisch onderzoek