Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Jongeren maken reclamecampagne tegen smartphone in het verkeer

Jongeren van Scholengemeenschap Gerrit Rietveld en het Clusius College in Purmerend ontwikkelen op 3 en 4 juni een reclamecampagne om  het smartphonegebruik op de fiets te verminderen. Op deze manier overtuigen de jongeren elkaar dat het gebruik van de mobiel in het verkeer risicovol is. Dit project met de naam de Campagnefabriek is een initiatief van verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert en Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland.

De Campagnefabriek is ontwikkeld door TeamAlert en Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland om het smartphonegebruik onder jongeren te reduceren. Dit is hard nodig, omdat jongeren die een apparaat gebruiken tijdens het fietsen 1,4 keer meer risico lopen dan hun leeftijdsgenoten die dit niet doen. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

De Campagnefabriek richt zicht op jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Met de campagne gaan jongeren ook automatisch nadenken over de gevaren van smartphonegebruik op de fiets. Doordat de hele klas betrokken is bij de ontwikkeling en zij allen ook de gevaren inzien van het gedrag, ontstaat er binnen de groep een negatieve houding richting smartphonegebruik op de fiets (XTNT, 2014). De winnende campagne wordt daadwerkelijke gerealiseerd op SG Gerrit Rietveld en het Clusius College.

Het project wordt op deze scholen als pilot uitgevoerd. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie het project op meerdere scholen kan worden uitgevoerd.

Deze uitvoering wordt gefinancierd door Stadsregio Amsterdam.

Stichting TeamAlert

Stichting TeamAlert is dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, die zich sinds 2000 inzet om het aantal jonge verkeersslachtoffers terug te dringen. Het verkeer is namelijk nog altijd een van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren in Nederland. TeamAlert organiseert diverse educatieve projecten en voorlichtingscampagnes. Door jongeren op originele, humoristische, overtuigende en soms iets brutale manier te benaderen, probeert TeamAlert bewustwording te creëren rondom hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. In 2014 heeft TeamAlert als eerste jongerenorganisatie wereldwijd de International Road Safety Award in ontvangst genomen.

Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland

Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW) is een organisatie die op bedrijfsmatige wijze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen voor primair- en voortgezet onderwijs begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van landelijk, lokaal en schoolspecifiek beleid. Sinds 2007 verzorgt SBZW het verkeerseducatiepunt in het noorden van de Stadsregio Amsterdam. Het Verkeerseducatiepunt voert verkeerprojecten uit en helpt scholen bij het kiezen van leermiddelen en projecten die gaan over verkeer.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Martin Ooijevaar.

Terug naar het Nieuwsarchief