Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Schooladvies heroverwegen, wat nu?

Doet uw school dit jaar mee met de Centrale Eindtoets? 
Vanaf 13 mei kunt u via de Citoportal de leerlingrapporten downloaden. In de week van 22 mei kunt u de papieren exemplaren op school verwachten: 1 exemplaar voor de school en 1 voor de ouders. Op deze rapporten staat ook aangegeven wat het best passende schooltype voor de leerling is. De vraag is of dit schooltype overeenkomt met het gegeven schooladvies.
 
Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan dient de basisschool het schooladvies te heroverwegen. 
Uit onderzoek blijkt dat de Centrale eindtoets in zo’n 10 procent van de gevallen een hoger advies zal geven dan het schooladvies van de basisschool.
Dit zou betekenen dat er op elke school wel een paar leerlingen zijn waarvan het schooladvies heroverwogen moet worden. De basisschool is verantwoordelijk voor de heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. Indien de school besluit het schooladvies niet te wijzigingen, is de school verplicht dit te motiveren.
 
Ouders die het niet eens zijn met de handhaving van het schooladvies, kunnen dan conform de klachtenregeling een klacht indienen bij de klachtencommissie. 
 
Hoe kunt u de handhaving van het eerder gegeven advies motiveren? En ouders meenemen in deze motivatie?
SBZW kan u ondersteunen bij het heroverwegen van het schooladvies. 
 
Met ons Stappenplan Schooladvies VO kijken wij samen met u naar:
- analyse van leerresultaten (CITO LOVS) en resultaten op Eindtoets
- capaciteiten (indien bekend)
- leerling- en thuiskenmerken
- wensen van ouders en leerling
- specifieke ondersteuningsbehoeften
- eventuele vervolgstappen – bijvoorbeeld capaciteitenonderzoek
- opstellen van de motivatie
 
De kosten hiervoor bedragen € 360,00 per consult. In dit consult kunnen ongeveer 4 leerlingen worden besproken. Voor scholen die binnen het  SWV Waterland vallen kan voor deze begeleidingsvraag de ondersteuningsadviseur worden ingeschakeld.
 
Neem voor meer informatie contact op met Martin Ooijevaar of de ondersteuningsadviseur op uw school.
 
Terug naar het Nieuwsarchief