Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Vergaderen in de 21ste eeuw

Het onderwijs kent veel vormen van overleg: teamvergadering, commissievergadering, taakgroep vergadering en overlegmomenten tijdens studiedagen. De vraag is of al die vormen van overleg wel effectief verlopen en zinvol zijn. De regelgeving van de nieuwe CAO stelt met nadruk dat werkdruk drastisch verminderd moet worden. Een efficiënte manier van vergaderen kan daar zeker toe bijdragen. Principes uit het zogenoemde leren in de 21ste eeuw kunnen daarbij inspirerend werken. Het vraagt bijvoorbeeld om een overlegstructuur vanuit concreet geformuleerde doelen, bij voorkeur gekoppeld aan het jaarplan en met duidelijke streeftijden (sprints) binnen een tijdpad. 
 
SBZW kan u helpen bij het opzetten van overlegvormen waarbij o.a. gedeeld leiderschap, gezamenlijke verantwoordelijkheid, korte lijnen en samenwerken als uitgangspunt wordt genomen.
 
28 April j.l. is er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden waarin dieper ingaan werd op de mogelijkheden die wij kunnen bieden om uw onderwijsvergaderingen zo optimaal te laten verlopen. Mocht u daar toen niet bijgeweest zijn maar toch bent geinteresseerd in die mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Nico Beugeling.
Terug naar het Nieuwsarchief