Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Schooladvies

Groep 8 is voor leerlingen en hun ouders in het primair onderwijs een belangrijk schooljaar: zij bereiden zich voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Sinds dit schooljaar is het schooladvies van de basisschool leidend. Dit betekent dat de scholen voor voorgezet onderwijs verplicht zijn om uit te gaan van het advies van de basisschool. De verplichte Eindtoets dient als een tweede gegeven. Dit betekent dat als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht de basisschool het schooladvies moet heroverwegen. Als de toetsscore lager is dan het gegeven schooladvies dan mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Alle reden dus om een gedegen en goed onderbouwd schooladvies te formuleren. SBZW biedt ondersteuning bij het opstellen van een gefundeerd schooladvies. Dit kan voor alle leerlingen van groep 8 of voor een deel van de leerlingen waarbij u twijfelt. Dit laatste zal met name gelden voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Terra.

Terug naar het Nieuwsarchief