Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Dat zijn drie op de 100 kinderen, gemiddeld 1 in iedere schoolklas. Het lukt nog onvoldoende om de aantallen kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling terug te dringen. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook psychische en emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling.
 
SBZW biedt u een gecertifceerde LTAK (Landelijke Trainersgroep Aanpak Kindermishandeling)- training aan. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om kindermishandeling effectief aan te pakken. Deze training gaat in januari van start. Klik hier voor meer informatie. U kunt zich bij deze link ook aanmelden.
Terug naar het Nieuwsarchief