Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Behandeling Faalangstreductie voor (hoog)begaafde leerlingen start 2 oktober

BL!NK-UIT ziet dat (hoog)begaafdheid vaak samengaat met faalangst. Dat komt omdat (hoog)begaafde kinderen vaak hoge eisen aan zichzelf stellen en niet gewend zijn om fouten te maken. Daarom kiezen ze ervoor om moeilijke opdrachten uit de weg te gaan; het kind is bang om het verkeerd te doen. Fouten maken is echter onvermijdelijk. Sterker nog, het hoort bij het leerproces! BL!NK UIT biedt daarom een groepsbehandeling voor (hoog)begaafde kinderen die belemmerd worden door faalangst.

Bekend is dat (hoog)begaafde kinderen bij uitstek eigenaar gemaakt kunnen worden van hun eigen (leer)ontwikkeling. Vanwege hun sterk ontwikkelde meta-cognitieve vaardigheden zijn ze goed in staat om te reflecteren op zichzelf. De behandeling van BL!NK UIT is hier speciaal op afgestemd. De behandeling gaat uit van principes uit de cognitieve gedragstherapie, die bewezen effectief zijn voor het behandelen van angst.

In groeps- en individuele sessies krijgen de kinderen inzicht in het verband tussen faalangst en ‘leren-leren’. Door slim en anders te denken, leren ze dat ze angstgevoelens kunnen verminderen, zodat zij uitdagende leersituaties weer aan durven!

De behandeling is bedoeld voor kinderen met (een vermoeden van) (hoog)begaafdheid uit groep 6 t/m 8, die belemmerd worden door faalangst. Een intelligentiebepaling is niet noodzakelijk, indien een vermoeden van (hoog)begaafdheid blijkt uit signaleringsinstrumenten en gegevens uit het leerlingvolgsysteem van school (CITO). Op basis van aanmelding vindt selectie plaats. Bij twijfel over geschiktheid, wordt contact opgenomen. Na selectie worden kind en ouder(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek begin september.

De behandeling wordt gegeven door een orthopedagoog (Elise Terra) en een co-behandelaar. De groep bestaat uit 6 tot 8 kinderen. Start van de behandeling is op donderdagmiddag 2 oktober en duurt van 13:30 tot 15:00 uur bij BL!NK UIT in Purmerend (Wielingenstraat 115). De daarna volgende behandelingen zijn op 9, 23 en 30 oktober, 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december 2014.

De kosten zijn 464 euro per kind. Deze dienen voorafgaand aan de eerste groepsbijeenkomst te zijn voldaan.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier (met indien van toepassing onderzoeksverslag intelligentie of uitslag signeringsinstrument en CITO-gegevens). Deze kunt u sturen naar BL!NK UIT, t.a.v. het secretariaat, Postbus 811 1440 AV Purmerend.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Willemijn Huberts (0299-783400 ( w.huberts.@sbzw.nl) of behandelaar Elise Terra (0299-783 400 (e.terra@sbzw.nl).

Terug naar het Nieuwsarchief