Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Onderwijsdatabank.nl verbindt kennis en praktijk voor onderwijsprofessionals

Of u nu op zoek bent naar informatie over passend onderwijs, dyslexie, het stimuleren van toptalent of 21th century skills, Onderwijsdatabank.nl biedt onderwijsprofessionals overzicht in meer dan 100.000 educatieve bronnen. De bundeling van publicaties, tijdschriftartikelen, leermiddelen, app’s en audiovisueel materiaal maakt Onderwijsdatabank tot de meest complete online databank voor het onderwijs in Nederland. Veel bronnen zijn direct via een download beschikbaar. Sinds kort kunnen gebruikers vanuit de Onderwijsdatabank ook rechtstreeks onderwijsadvies inwinnen of een expert raadplegen.

De Onderwijsdatabank is ook beschikbaar via de App (Onderwijsexpertise) in de Appstore en Google Play Store.

Klik hier voor een filmpje over de databank in het algemeen en hier voor een filmpje waarin de werking van de databank uiteen wordt gezet.

Brug tussen kennis en praktijk
EDventure en de onderwijsadviesbureaus hebben een adviesfunctie voor alle onderwijssectoren – van vroeg- en voorschoolse educatie tot en met het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast zijn zij veelal partners van gemeenten op domeinen als jeugdhulp en ouderbetrokkenheid. Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, beleidsontwikkelingen maar ook best practices uit het onderwijs volgen elkaar razendsnel op. Ruim 12.000 personen raadplegen maandelijks de Onderwijsdatabank ter attendering op nieuwe educatieve bronnen, om hun kennis bij te houden of juist om de archieffunctie te benutten. “Dankzij de moderne informatietechnologie kunnen we alle betrokkenen bij onderwijs en de raakvlakken daarvan beter informeren en inspireren”, aldus Annemarie Kaptein, directeur van EDventure.

Actuele themadossiers
Via het zoeksysteem krijgt de gebruiker in een oogopslag actuele relevante publicaties in beeld. Daarnaast werpen kant en klare dossiers licht op actuele thema’s en (beleids)ontwikkelingen. “Van onderwijsprofessionals wordt steeds meer inhoudelijke bagage verwacht. Daarom vindt de branche de bundeling van informatie over onderwijsthema´s als opbrengstgericht werken, pesten, dyslexie of gedragsproblemen belangrijk”, aldus Kaptein. De onderwijsbronnen zijn door EDventure voorgeselecteerd op basis van kwaliteitscriteria. Gebruikers maken vervolgens een eigen selectie via de zoekfilters.
 
Abonnementen
Onderwijsdatabank.nl toont de landelijke catalogus en is voor iedereen vrij toegankelijk. Van hieruit kunnen direct de catalogi van de onderwijsadviesbureaus doorzocht worden. Voor hogescholen (PABO’s) biedt EDventure een abonnement op de landelijke catalogus waarmee ook toegang verkregen wordt tot een ruimere collectie aan bronnen en pdf’s.
Terug naar het Nieuwsarchief