Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Leerkrachten gecertificeerd voor programma VVE Thuis

Afgelopen week zijn deze 10 leerkrachten van Zaan Primair en AGORA gecertificeerd als ouderbegeleider voor het programma VVE Thuis.
 
 
Wat is VVE Thuis?
VVE Thuis is een programma voor ouders in het kader van ouderbetrokkenheid en Voor- en Vroegschoolse educatie. Met dit programma wordt ontwikkeling van kinderen gestimuleerd, de opvoedkundige vaardigheid van ouders versterkt en de betrokkenheid van ouders bij school of peuterspeelzaal vergroot.
Bedoeling is dat ouders thuis met hun peuter of kleuter verschillende activiteiten kunnen doen die aansluiten bij een thema dat op dat moment behandeld wordt in de peuterspeelzaal of op school. VVE Thuis sluit aan bij alle VVE-programma’s zoals Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken en Ko-totaal. 
 
Bij ieder thema wordt door de school een ouderbijeenkomst georganiseerd. Daarin worden de activiteiten van VVE Thuis met de ouders bekeken en geoefend. Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland ondersteunt scholen bij de invoering en scholing van VVE Thuis. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lot de Graaff.
Terug naar het Nieuwsarchief