Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Passend Onderwijs: Samen bouwend aan beter onderwijs in de regio

24 t/m 28 maart was de week van het passend onderwijs

Voor ieder kind de beste kansen.
 
Door met elkaar samen te werken - scholen, ouders, gemeentes en onderwijsondersteuning -komen we tot het beste resultaat. De SBZW draagt graag haar steentje bij door de inzet van de ondersteuningsadviseur.
 
Met deze nieuwe aanpak wordt de nadruk gelegd op het zoveel mogelijk voorkomen van problemen, het sneller signaleren en gerichter handelen en wordt de intern begeleider en de leerkracht in de klas daadwerkelijk ondersteund bij de uitvoering op de werkvloer.
 
Deze ontwikkeling bouwt voort op de invoering van het handelingsgericht werken waar wij met (bijna) alle scholen in de regio Zaanstreek Waterland de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben.
 
Van probleem georiënteerd denken naar oplossingsgericht denken. Niet de vraag “Wat heeft dit kind?” maar de vraag” Wat heeft dit kind nodig!” staat centraal. Onderwijsbehoeften worden vertaald naar concrete acties waar de leerkracht morgen mee aan de slag kan gaan. In deze vertaling gaat het om deze leerling, in deze klas, met deze leerkracht, op deze school en met deze ouders. 
 
Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school heeft gemaakt, helpt ons om de invulling van de werkzaamheden van de ondersteuningsadviseur schoolspecifiek te maken. Wat is er op deze school al goed geregeld en waar zitten de ontwikkelpunten met name als het gaat om de diverse aspecten van basisondersteuning. 
 
Op dit moment zijn we met de eerste 15 scholen in de regio Waterland van start gegaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Hoe krijgen wij als school meer grip op de gedragsproblemen van onze leerlingen of hoe organiseren wij het zo dat er voldoende tijd is voor de instructie rekening houdend met de niveauverschillen in de groep.
 
Wat de een ziet als een bedreiging ziet een ander als een kans. De SBZW ziet vooral kansen! We houden u op de hoogte!
Terug naar het Nieuwsarchief