Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Passend Onderwijs

Veel leraren en ouders hebben vragen en zorgen over passend onderwijs. 

Voor leraren maakte het ministerie van OCW een brochure waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt en hoe het wordt vormgegeven. Ook bevat de brochure handige tips voor leraren en antwoorden op vragen als: blijft het speciaal onderwijs bestaan, krijg ik in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn de bezuinigingen nu wel of niet van de baan?
Alle scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs ontvangen de brochure in de tweede week van december van staatssecretaris Sander Dekker. 

Voor ouders maakte OCW een infographic (zie ook de infographic voor de gemeente Waterland). Deze biedt ouders informatie over wat er in het onderwijs verandert, welke rol zij daarin zelf kunnen spelen en waar zij terecht kunnen voor meer informatie over de veranderingen.

Brochure voor leraren
Infographic voor ouders
Infographic voor ouders (passend onderwijs in Waterland)


Voor meer informatie of vragen over passend onderwijs kunt u contact opnemen met Nico Beugeling.

Terug naar het Nieuwsarchief