Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

NIEUWE vaardigheidsscores Cito LOVS

Cito heeft per september 2013 de landelijke normen van de toetsen spelling, begrijpend lezen en rekenen uit het LOVS aangepast. De veel geraadpleegde SBZW-tabellen met vaardigheidsscores voor deze toetsen zijn aan deze nieuwe normen bijgesteld.
Verwacht wordt dat op de M-toetsen in februari 2014 veel leerlingen een niveau lager uit zullen komen.

U kunt de vaardigheidsscores raadplegen via deze link

Wat nu ?

SBZW adviseert om voor de toetsen in januari 2014 nog de oude normering te hanteren. Er zijn immers doelen gesteld op basis van de oude normering en met kinderen van groep 7 is in juni 2013 ook een voorlopig VO advies geformuleerd op basis van de oude normering.

U heeft nu voldoende tijd om zorgvuldig uw team, kinderen en ouders te informeren.
Verder adviseren wij u om na de opbrengstanalyses in februari het stellen van doelen voor de nieuwe groepsplannen en OPP’s wel op basis van de nieuwe normering uit te voeren.

Voor het stellen van doelen kunt onze nieuwe tabellen gebruiken.

De onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie heeft gezegd dat zij de ondergrenzen voorlopig niet zullen aanpassen. De ondergrenzen in vaardigheidsscores zijn onveranderd. Maar het is mogelijk dat scholen met de oude normen eerst boven de 25% D-E of 20% V grens zaten, maar er nu onder komen. Zie verder analyse en waarderingen van opbrengsten augustus 2013.


Elektronische leerlingvolgsystemen.
Cito
In het Computerprogramma LOVS wordt de nieuwe normering standaard toegepast op alle toetsresultaten, dus ook op die van voorgaande schooljaren. U kunt er zelf voor kiezen om de oorspronkelijke normen toe te passen. Deze normen gelden dan eveneens voor alle schooljaren, inclusief voor de resultaten in het huidige schooljaar.

Parnassys
Parnassys heeft besloten niet zomaar de nieuwe norm met terugwerkende kracht over de oude toetsen te zullen zetten en het invoeren van de nieuwe normering. In januari 2014 zal Parnassys communiceren hoe zij omgaan met de nieuwe normering.

ESIS
ESIS zorgt er voor dat met terugwerkende kracht de nieuwe normering wordt toegepast op alle afgenomen toetsen . Het is op dit moment niet bekend of ESIS gaat zorgen voor een keuze mogelijkheid om de toetsresultaten van de vorige schooljaren ook volgens de oude normering weer te geven . ESIS heeft aangegeven dat zij binnenkort meer informatie over dit item zullen

Hoe leggen we een en ander uit?
Als ondersteuning bij het uitleggen van de ogenschijnlijk lagere Cito-niveaus van uw leerlingen aan uw team verwijzen wij u naar een publicatie van Menno van Hasselt (021). Om de gevolgen van de nieuwe normen aan ouders uit te leggen adviseren wij de ouderbrief die CITO op de website heeft gepubliceerd.

Voor het downloaden van het document van Van Hasselt klik hier
Voor het bekijken van een PP-presentatie over de nieuwe Cito-normen klik hier
Voor het downloaden van de Cito ouderbrief klik hier

 

Terug naar het Nieuwsarchief