Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Second opinion onderzoeken tbv het schooladvies voortgezet onderwijs

Zoals ieder jaar verzorgt SBZW in de maanden december t/m maart second opinion onderzoeken ten behoeve van het schooladvies voortgezet onderwijs. Basisscholen en/of ouders kunnen leerlingen hiervoor opgeven. Het is zinvol een second opinion onderzoek te laten afnemen als er een groot verschil is tussen de uitslag van het schoolkeuze onderzoek (meestal de NIO), de prestaties van de leerling op het LOVS én het voorlopig schooladvies van de basisschool.

SBZW biedt de mogelijkheid voor individueel of groepsgewijs onderzoek. Een individueel onderzoek heeft de voorkeur bij leerlingen met (ernstige) dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, faalangst, gedragsproblemen en/of een disharmonisch intelligentie profiel. Een groepsonderzoek kan worden afgenomen in andere gevallen, waarbij de leerling lager heeft gepresteerd dan verwacht. Ook bestaat de mogelijkheid om leerlingen van 1 school groepsgewijs te laten testen.

De kosten kunnen door school en/of de ouders betaald worden. Ouders ontvangen een kort verslag van het onderzoek met het verzoek een exemplaar aan school te overhandigen.

Voor prijzen en nadere toelichting, klik hier.

Wilt u zich aanmelden voor een second opinion onderzoek? Klik hier voor het aanmeldformulier.
Mocht u meer informatie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Linda Arends.

Terug naar het Nieuwsarchief