Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Meldcode actief op basisschool Wheermolen

Op 18 oktober 2013 heeft, binnen onze regio, de eerste studiemiddag plaatsgevonden waarin de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling centraal stond. De bijeenkomst is gegeven door twee gecertificeerde trainers van de SBZW.

De ‘aftrap’ heeft plaatsgevonden op basisschool Wheermolen in Purmerend. Hiervoor is de training ingezet die ontwikkeld is door het ministerie van VWS.  Het team van basisschool Wheermolen is nu op de hoogte van de inhoud van de wet meldcode en het werken hiermee. Tevens zijn ze bezig met het ontwikkelen van een eigen meldcode voor de school (op basis van het basismodel NJI). Na afloop zijn de bijbehorende bewijzen van deelname (VWS/SBZW) uitgedeeld. 

De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds juli 2013 verplicht voor alle beroepsgroepen (o.a. onderwijs) die werken met jeugdigen en hun gezinnen. Klik hier voor meer informatie.

 

Terug naar het Nieuwsarchief