Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

IQ-test voor Ontwikkelingsperspectief?

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) blijkt in de praktijk nogal wat vragen op te roepen. Zo vraagt men zich af of het vooraf verplicht is een iq-test af te nemen voor het opstellen van OPP. Het formele antwoord daarop is te vinden in de notitie "Analyse en Waarderingen van Opbrengsten" van de onderwijsinspectie.

Deze luidt:

Het is van belang om in te schatten of de school ontwikkelingsperspectieven voor de betreffende leerlingen heeft bepaald en of deze voldoende onderbouwd en realistisch zijn. Het raadplegen van externe deskundigheid, waarbij overleg binnen het samenwerkingsverband, met de schoolbegeleider, met de eigen orthopedagoog of psycholoog is daarbij het meest voor de hand liggend. De inspectie eist hierbij overigens in het regulier basisonderwijs geen IQ-onderzoek.

De school moet wel kunnen aantonen dat de achterstand is veroorzaakt door kindkenmerken en niet door tekortschietend onderwijs. De inspectie acht dit essentieel bij de beslissing om over te gaan tot een eigen leerlijn.

SBZW senior-onderwijsadviseur Nico Beugeling vroeg de onderwijsinspectie om een toelichting.
Die toelichting wordt hieronder gegeven.

"Er moet altijd wel een onderbouwing gegeven worden waarom een kind niet tot prestaties (op het gewenste niveau) komt. Didactische gegevens (toetsuitslagen) zijn dan niet genoeg. Het gaat nadrukkelijk om kindkenmerken als verklarende factor.

- Als een kind dyslexie heeft, is een dyslexieverklaring als onderbouwing voldoende (en is een IQ-test niet nodig).

- Als een kind een angststoornis heeft (o.i.d.) is een IQ-test ook niet nodig. Maar wel onderbouwing dat blijkt dat de leerling ernstig belemmerd wordt door deze stoornis.

- Als een kind net uit het buitenland komt en de taal niet machtig is, is een IQ-test ook niet nodig (maar wel vaak een eigen leerlijn).

- Als een kind beperkte capaciteiten heeft, moet een school dit wel kunnen onderbouwen. Hiervoor is  het afnemen van een WISC (IQ-test) dan wel weer van belang.

Het gesprek met de externe deskundige is vooral ook van belang om goede eind- en tussendoelen te kunnen stellen en om een goed leerstofaanbod te kunnen plannen en ook vast te stellen hoe dat wordt aangepakt.

Resultaten van de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) mogen trouwens niet gebruikt worden. Uitkomsten van de WISC dus wel"


Lees ook via deze link het interview dat Nico Beugeling eerder dit jaar had met onderwijsinspecteur Koos van Riezen.

Terug naar het Nieuwsarchief