Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Melcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 juli 2013 is de Wetswijziging verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze verplicht iedereen die werkzaam is binnen de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn te werken volgens een meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Binnen de regio Zaanstreek Waterland zijn diverse aandachtsfunctionarissen aangesteld die een belangrijke adviserende en beleidsmatige rol spelen t.a.v. de meldcode. Een belangrijk onderdeel van de meldcode vormt echter ook het creëren van een veilig werk en meldklimaat door een gedegen implementatietraject en het professionaliseren van medewerkers. Hiervoor heeft de SBZW o.a. het volgende aanbod:

  • Informatiebijeenkomst over de meldcode
  • Cursus Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, klik hier. Deze training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer LTAK (Landelijk Trainingsaanpak Kindermishandeling).
  • Training op maat op het gebied van signaleren, handelen en het voeren van oudergesprekken (en eventueel kindgesprekken)
  • Ondersteuning bij het opstellen en/of implementeren van de meldcode

Bekijk ter informatie ook onze flyer over de meldcode, klik hier

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met Marcia Posma en/of Marlies Reus.

Terug naar het Nieuwsarchief