Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

OCW kort niet op subsidie voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen


Op 30 mei maakte het kabinet bekend dat vanaf 2015 vanuit de OCW-begroting € 200 miljoen vrij wordt gemaakt voor onderwijs en onderzoek. Het geld komt uit subsidies die niet direct bijdragen aan het primaire onderwijsproces en subsidies voor activiteiten die geen prioriteit (meer) hebben. Zo wordt op Stichting Kennisnet een bedrag gekort van € 7,5 miljoen.

Een van de subsidies waar niet op gekort wordt, is Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL). Dit is namelijk een subsidie (van € 7,0 miljoen) met een wettelijke grondslag aan de universitair medische centra en de schoolbegeleidingsdienst voor onderwijs aan zieke leerlingen. Het betreft voorzieningen voor leerlingen die door (ernstige) ziekte tijdelijk niet kunnen deelnemen aan onderwijs op hun gewone school.

Lees de kamerbrief hierover met een overzicht van subsidies.
 

Terug naar het Nieuwsarchief