Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Druk in de klas

Elk kind is wel eens druk of heeft moeite met concentreren. Het komt echter voor dat dit gedrag het 
functioneren van een kind kan belemmeren in de klas, en in de thuissituatie. Nu zijn de eisen die op school 
aan een kind gesteld worden heel anders dan thuis en vaak is het de school die aan de bel trekt om hulp in te 
schakelen. Op dit moment hebben scholen echter geen handvatten om direct hulp te bieden aan kinderen. 

Momenteel wordt door de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek gedaan naar een leerkrachtmethode voor druk gedrag en aandachtsproblemen in de klas: ‘Druk in de klas’. Uit eerder onderzoek blijkt dat een gedragsmatige aanpak in de klas een positief effect heeft op druk gedrag en aandachtsproblemen, en tevens voor het sociaal-emotioneel welbevinden van een kind.

De afdeling Klinische Neuropsychologie heeft vorig jaar de methode ‘Druk in de klas’ ontwikkeld. Deze methode is volledig gebaseerd op leerkrachtprogramma’s die positieve effecten lieten zien in wetenschappelijke onderzoeken. De Vrije Universiteit Amsterdam is op zoek naar kinderen/leerkrachten/scholen die mee willen werken aan dit onderzoek. Het gaat om een programma van 18 weken.

Om de effectiviteit van de methode te onderzoeken worden twee groepen met elkaar vergeleken.

De trainingsgroep gebruikt 'Druk in de Klas' gedurende 18 weken, waarin drie keer het effect van de methode op het gedrag van een kind in kaart wordt gebracht.  

In de volggroep gebruikt de leerkracht de methode in eerste instantie niet, maar het gedrag van de leerling 
wordt wel nauwlettend in de gaten gehouden. Na afloop wordt een deelnemersrapport  van de leerling aangeboden. Na afloop van de 18 weken krijgt de leerkracht (indien gewenst) de methode toegestuurd om deze alsnog in de klas te gebruiken. Er wordt gezocht naar leerlingen: 
  • met druk gedrag of aandachtsproblemen in de klas (mét en zonder diagnose ADHD) 
  • in groep 3 tot en met 8 van het reguliere basisonderwijs  
  • die de afgelopen 6 maanden niet onder behandeling zijn (geweest) voor ADHD 
  • waarvan de leerkracht enthousiast is over 'Druk in de Klas' en de methode 18 weken in de klas wil gebruiken. Er kunnen meerdere klassen van één school meedoen, en maximaal 2 kinderen per klas. In geval van duopartners is het van belang dat beide leerkrachten de methode in de klas willen gebruiken. Voor deelname hebben wij toestemming nodig van de ouders en de leerkracht. 

Momenteel zijn er 69 deelnemers. Het streven is 114 deelnemers te bereiken. Vanaf begin juni wordt contact opgenomen met scholen, die reeds interesse hebben getoond, om hun deelname voor volgend jaar te bespreken. Ondertussen is de formatie bij de meeste scholen bekend en weten leerkrachten dus welke kinderen zij volgend jaar in de klas krijgen.

Het idee is om voor de zomervakantie van zoveel mogelijk geïnteresseerde leerkrachten en ouders schriftelijk toestemming te krijgen om aan het onderzoek mee te doen zodat eind september een screening kan worden gedaan en zij in de mogelijkheid worden gesteld om in oktober te kunnen instromen.

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Arends

Klik hier voor het bekijken van een video over 'Druk in de klas'.

Terug naar het Nieuwsarchief