Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Inspectieproof met de Monitor Goed Onderwijs

De Monitor Goed Onderwijs (MGO) is een instrument, ontwikkeld door SBZW, waarmee scholen inzicht krijgen in de stand van zaken wat betreft de kwaliteit van hun onderwijs. Tevens krijgen scholen zicht op wat er moet gebeuren om het onderwijs, indien noodzakelijk, te verbeteren.

De MGO kijkt o.a. naar de positie t.a.v. het waarderingskader van de onderwijsinspectie, de plannen van aanpak, het didactisch handelen van de leerkrachten, de opbrengstanalyses en de borgingsdocumenten.

Een of meerdere adviseurs van SBZW zullen scholen als kritische vriend bezoeken en onderzoek doen naar opbrengsten, het leerstofaanbod, het schoolklimaat, het didactisch handelen, de afstemming, de begeleiding, de zorg, de kwaliteitszorg, de voorwaarden voor kwaliteitszorg en naar naleving van wet en regelgeving.

Tijdens klassenbezoeken wordt gekeken naar de regels en afspraken, het didactisch handelen, de effectieve leertijd, de klasseninrichting, de feedback, de afstemming op verschillen tussen ontwikkeling van leerlingen, de organisatie van zelfstandig werken, de analyse en zorg en het pedagogisch klimaat.

Aan de hand van de resultaten zal een rapport worden opgesteld. Dit rapport wordt besproken met de directie en intern begeleider van de school en indien gewenst met de voorzitter van het College van Bestuur.

Optioneel bestaat de mogelijkheid suggesties tot verbetering te formuleren in een plan van aanpak.

Voor het bekijken van de flyer over MGO, klik hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nico Beugeling.

Terug naar het Nieuwsarchief