Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Aantal benodigde meetmomenten en aannamecriteria dyslexiezorg ongewijzigd

De instellingen van Onderwijszorg Nederland (ONL), waaronder Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland, zijn alle aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. ONL hanteert richtlijnen voor het aannemen van kinderen in de zorg en voor het eventueel terugverwijzen naar school, wanneer niet wordt voldaan aan de toelatingscriteria of wanneer advies over de extra ondersteuning nodig is.

Het Masterplan Dyslexie biedt duidelijke richtlijnen voor het leerlingdossier in het kader van vergoede dyslexiezorg. Deze richtlijnen zijn destijds opgesteld in nauw overleg met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Masterplan heeft o.a. een ‘Checklist Leerlingdossier Dyslexie’ opgesteld, waarop in ieder
geval het volgende is aangegeven:

• Er zijn drie recente en achtereenvolgende meetmomenten weergegeven
• Elke interventieperiode omvat ongeveer 12 (effectieve) weken intensieve begeleiding
• Per periode is minimaal 3 x 20 minuten per week intensieve begeleiding/interventie verzorgd
• Begeleiding en interventie wordt uitgevoerd door een leerkracht en/of leesspecialist

Het Masterplan hanteert dus twee perioden van intensieve begeleiding en drie meetmomenten.

Aan deze aannamecriteria verandert ONL niets en wij volgen de richtlijnen van het Masterplan Dyslexie in de voorlichting naar scholen en het aannemen van kinderen in de zorg.
Met vragen kunt u ook terecht bij de projectleider van ONL bij SBZW, Ellen Nijhof.

Terug naar het Nieuwsarchief