Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

Acadin voor leerlingen met cognitief talent

Voor leerlingen met cognitief talent is het van belang dat zij de ruimte krijgen die te ontwikkelen. Het programma van Acadin levert hieraan een bijdrage door het bieden van mogelijkheden om hun grenzen te verleggen. Zij doet dat met een digitale leeromgeving, uitdagende leeractiviteiten en ondersteuning voor leerkrachten. Daarnaast biedt Acadin een ontmoetingsruimte voor leerlingen, leerkrachten en experts.
 

Dit schooljaar groeit het gebruik van Acadin nog steeds exponentieel. Inmiddels zijn er meer dan 20.000 Acadin-leerlingen aan wie al ruim 45.000 leeractiviteiten zijn toegekend.
 

Scholen blijken in de implementatiefase van Acadin behoefte te hebben aan extra ondersteuning. Om op deze vraag in te spelen, zijn er al diverse instructiematerialen ontwikkeld, waaronder de online workshop. Daarnaast is er behoefte aan begeleiding in de directe schoolpraktijk, zodat Acadin nog succesvoller gebruikt kan worden. Acadin ambassadeurs kunnen hier een belangrijke rol in spelen. 

Ambassadeur van Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland is Nico Beugeling. Meer informatie: n.beugeling@sbzw.nl

Zie ook de website van Acadin www.acadin.nl

Acadin.jpg

 

Terug naar het Nieuwsarchief