Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

SBZW Nieuwsarchief

CITO-tabellen vernieuwd

De tabellen met de CITO scores worden al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel Nederland gebruikt voor het evalueren van resultaten en het stellen van doelen. Regelmatig krijgen wij vragen over het werken met deze tabellen. SBZW heeft een gecertificeerd CITO specialist PO-VO in huis die scholen kan begeleiden bij allerlei vragen rondom de tabellen, het gebruik van CITO-toetsen en opbrengstgericht werken. U kunt hierbij onder andere denken aan het analyseren en evalueren van school- en groepsresultaten,  het stellen van doelen en het werken met een ontwikkelingsperspectief.

In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk niveau horen. Dit betreffen elke keer de gegevens op leerlingniveau. De Inspectie van het onderwijs hanteert sinds februari 2016 geen eigen normen meer voor de tussenresultaten. Omdat er van scholen wordt verwacht om zelf doelen te stellen voor de leerlingen hebben wij ervoor gekozen om de laatst bekende ondergrenzen voorlopig nog in de tabellen op te nemen (augustus 2014 en aanvulling januari 2015). Het geheel is per toets afgebeeld in overzichtelijke tabellen. Aangezien er regelmatig nieuwe CITO uitgaven komen, zal er van dit document regelmatig een update volgen. De laatste versie is altijd te raadplegen via www.sbzw.nl

Terug naar het Nieuwsarchief