Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

EDventure Mediascan

EDventure is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland.
De leden werken binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en in de Jeugdzorg en zijn actief op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk, psychologisch, schoolorganisatorisch en veranderingskundig terrein. Gemeenten, provincies, bedrijven en kinderdagverblijven zijn een van de vele opdrachtgevers. Het optimaliseren van onderwijskansen voor kinderen, het leveren van hoge kwaliteit en het uitwisselen van best practises staan o.a. hoog op de agenda van de leden. Begin 2012 zijn 24 onderwijsadviesbureaus aangesloten bij EDventure; met in totaal zo’n 2.500 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk.

Voor meer informatie over Edventure kunt u kijken naar: http://www.edventure.nu/