Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Rekenen in de 21e eeuw ('16-'17)

In het onderwijs is steeds meer aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, probleem oplossen en kritisch en creatief denken. Ook het rekenonderwijs kan hieraan bijdragen. In het rekeninderwijs van de 21e eeuw zal het steeds meer gaan om het oplossen van problemen en niet het zoeken van antwoorden. Rekenen gaat dan om het leren via denkactiviteiten die uitdagen tot kritisch en creatief denken. Tijdens deze cursus leert u hoe u alle kinderen in alle leerjaren kunt helpen zich te ontwikkelen tot probleemoplossers van uitdagende rekenproblemen op verschillende niveaus.

Voor wie Leerkrachten groep 3 t/m 8 en rekenspecialisten en rekencoördinatoren
Data woensdag 24 mei en 28 juni 2017 van 14:00-16:30 uur
Studielast 6 uur
Kosten 234,00 euro

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martin Ooijevaar

Martin Ooijevaar

Onderwijsadviseur / projectleider verkeerseducatiepunt

T (0299) 783 422

E m.ooijevaar@sbzw.nl