Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Leergesprekken met kinderen

In het onderwijs wordt veel tegen en over leerlingen gepraat, in mindere mate met leerlingen. Toch kan een gesprek met een leerling veel informatie opleveren. Als leerkracht krijg je een beter inzicht in het leerproces, inzicht in de leerdoelen, en wat je kunt doen om ze net een stap verder te krijgen. Samen ga je op zoek naar: Wat kan ik al? Wat kan ik nog leren? Hoe ga ik dit doen? En leerling wordt uitgedaagd in zelfsturing, reflecteren, initiatief nemen, creatief en probleemoplossend denken. Deze cursus gaat in op de inhoud en de opbouw van kindgesprekken o.a.:

• Voorwaarden voor een kindgesprek
• Verschillende fasen in een kindgesprek
• Gespreksvoering naar leeftijd
• Stellen van de effectieve vragen 

• Formatieve feedback
• Geven van feedback
• Metacognitieve strategieen
• Stellen van leerdoelen 

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt ingegaan op het belang van een kindgesprek.
Welke voorwaarden voor de communicatie zijn van belang? Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen in het voeren van gesprekken.Inhoudelijk gaan we kijken naar vormen van evaluatie met kinderen en er wordt ingegaan op de verschillende soorten feedback. Hierbij wordt een koppeling gemaakt naar de eigen praktijk. Wat gebeurt er op dit moment en waar liggen kansen?

In de tweede bijeenkomst wordt het stellen van leerdoelen besproken.
Welke soorten doelen kun je stellen? En hoe reflecteer je hierop? Wat zijn hierbij succesfactoren? We bekijken hierbij verschillende voorbeelden uit de praktijk. Verder komt het stellen van effectieve vragen door de leerkracht aan bod. We kijken de opbouw van een kindgesprek en de verschillende fasen hierin. Na afloop van deze bijeenkomst wordt er een huiswerkopdracht (filmopname) meegegeven.

In de laatste bijeenkomst wordt er gekeken naar de gemaakte opnames. De opnames worden gepresenteerd en besproken met elkaar. We gaan hierbij in op de positieve gevolgen van een kindgesprek. Na het bekijken van de opnames wordt er gekeken hoe een kindgesprek zou kunnen passen in de praktijk van de deelnemer.

Voor wie: Leerkrachten groep 1 t/m 8 en intern begeleiders
Data: Donderdag 2 november 2017, 25 januari en 22 februari 2018 van 15.45-17.45 uur
Studielast: 8 uur
Kosten: € 292,50

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Katrien Zuininga

Katrien Zuininga

Onderwijsadviseur

T 0299 783 441

E k.zuininga@sbzw.nl