Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

BL!NK-UIT: Dubbel bijzonder, begaafde leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis

Begaafde leerlingen een passend aanbod in de klas bieden is al een hele uitdaging. Er zijn echter begaafde leerlingen voor wie deze aanpassingen alleen maar averechts lijken te werken. De begaafde dyslect loopt aan tegen het grote beroep dat wordt gedaan op schriftelijke taalvaardigheid bij veel verrijkingswerk. De leerling met de combinatie van een hoog IQ en ASS kan maar moeilijk omgaan met minder gestructureerde opdrachten. De slimme ADHD’er heeft gewoonweg niet genoeg aandacht voor taken die een langdurige mentale inspanning vereisen.

Dubbel bijzondere leerlingen hebben dus complexe onderwijsbehoeften; aan de ene kant onderwijsbehoeften die voortvloeien uit de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafdheid én onderwijsbehoeften die het gevolg zijn van hun specifieke leer- en/of ontwikkelingsprobleem

Tijdens deze cursus worden de verschillende onderwijsbehoeften van begaafde en speciale leerlingen concreet gemaakt en vertaald naar handelingssuggesties voor op school. Daarnaast bestaat er voor cursisten de mogelijkheid om eigen casussen in te brengen. Als huiswerk wordt er literatuur ter beschikking gesteld. Aan de orde komen:

  • Begaafd en dyslectisch
  • Begaafd en ADHD
  • Begaafd en ASS.

Voorkennis over (hoog)begaafdheid is een must om deze cursus te kunnen volgen.

Voor wie: Leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders met basiskennis over de begeleiding van (hoog) begaafde leerlingen op school en begaafdheidscoördinatoren
Data: Donderdag 18 januari, 1 februari en 15 februari 2018 van 16.00-17.30 uur
Studielast: 8,5 uur
Kosten: € 234,00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Saskia Stroombergen

Saskia Stroombergen

Orthopedagoog

T (0299) 783 444

E s.stroombergen@sbzw.nl