Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

BL!NK-UIT: Aan de slag met MINDSET

Hoe komt het dat sommige talentvolle leerlingen genieten van school en leren en anderen het bijltje er snel bij neer gooien? Dat de ene leerling geniet van uitdagingen en zich niet laat weerhouden door het maken van een fout terwijl de andere leerling eigenlijk alleen maar gemakkelijke opdrachten wil maken en verrijkingsopdrachten vermijdt? Volgens Carol Dweck ligt de oorzaak in de manier waarop kinderen denken over hun intelligentie en kwaliteiten, of te wel hun MINDSET. Het goede nieuws is dat je de MINDSET van een kind (of die van jezelf!) kunt veranderen!

Tijdens deze praktische cursus staan we uitgebreid stil bij de MINDSET theorie van Carol Dweck ondersteund door filmpjes en voorbeelden, oefenen we onder andere met het geven van feedback en het gebruiken van ‘groeitaal’ en komt een trainingsprogramma voor kinderen aan de orde. 

“Hard work beats talent, when talent doesn’t work hard”
“Ik kan het niet” vs ”Ik kan het NOG niet”
MINDSET ≠ doorzettingsvermogen

Tijdens de eerste bijeenkomst staat het begrip MINDSET centraal. Wat is MINDSET? Welke MINDSET heb je zelf? Hoe komt iemand aan zijn MINDSET? En hoe kom je er weer vanaf? We verkennen de theorie van Carol Dweck geïllustreerd met beeldmateriaal en voorbeelden. Als huiswerk worden een aantal goed leesbare en praktische artikelen meegegeven.

In de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met het veranderen van de MINDSET. Hoe kun je een vaste MINDSET ombuigen naar een op groeigerichte MINDSET?  Bij je leerlingen, maar misschien ook wel bij je team of zelfs bij jezelf…..? Het huiswerk na deze bijeenkomst is een praktische opdracht.

In de derde bijeenkomst staan Fixie en Growie uit het Werkboek Mindset centraal. Aan de hand van dit werkboek komen praktische oefeningen voor in de klas aan de orde.

Voor wie: Leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders en begaafdheidscoördinatoren
Data: Donderdag 5 oktober, 19 oktober en 9 november 2017 van 16.00-17.30 uur
Studielast: 8,5 uur
Kosten: € 234,00