Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Teach like a champion 2.0

De afgelopen jaren hebben we vele individuele leerkrachten en schoolteams enthousiast gemaakt om Teach-technieken een vaste plek te geven binnen hun pedagogisch en didactisch handelen. Deze cursus ligt dichtbij de dagelijkse lespraktijk en de reden waarom leerkrachten voor hun vak hebben gekozen, namelijk het beste uit leerlingen halen. We merken dat er vraag is naar een vervolg, er is behoefte naar meer en dat is er! Op basis van het boek ‘Teach like a champion 2.0’ willen we leerkrachten die elk moment van de les willen benutten en een verzameling vaardigheden wil opbouwen weer nieuwe gereedschappen geven. Wil je dat jouw leerlingen goed in hun vel zitten en optimaal betrokken zijn en blijven? Durf je je bewust te worden van je eigen handelen en dit te delen zodat het effect op de leerlingen centraal komt te staan? 

Er zijn leerkrachten die het elke dag weer een uitdaging vinden om hun leerlingen betrokken te houden bij de les. Ze zijn op zoek naar gereedschappen om de betrokkenheid van hun leerlingen te verhogen en te behouden en eigenaarschap te stimuleren, omdat dit ten goede komt van de groepsdynamiek. Deze cursus versterkt en ontwikkelt de bekwaamheid van leraren en draagt direct bij aan het leren van de leerling. De Teach-technieken die behandeld worden sluiten aan bij het Interactieve Directe Instructiemodel en zijn toepasbaar in verschillende lessituaties op verschillende lesmomenten. Leerkrachten ervaren het als herkenbaar en direct toepasbaar in de praktijk. Een cursus met tempo, die aansluit bij de (begin-)situatie van elke leerkracht. Deze cursus levert een bijdrage aan het primaire proces (vakinhoudelijk, pedagogisch en didactisch) en het professioneel handelen. De leerkracht weet welk gedrag leerlingen nodig hebben van de leerkracht om zelf gewenst gedrag te kunnen vertonen.

Technieken die worden behandeld en geoefend:

  • Technieken t.a.v. controleren van begrip: Data verzamelen over het niveau van leerlingen en ‘Fouten maken hoort erbij-cultuur’
  • Technieken t.a.v. het opbouwen van een sterke klascultuur: Systemen en routines, hoge verwachtingen en karakter en vertrouwen.
  • Technieken t.a.v. Studiehouding: De lat hoog leggen en lesstructuur.

Verplichte aanschaf van het boek ‘Teach like a Champion 2.0’ van Doug Lemov (Nederlandse vertaling: ISBN 978-90-5819-338-4, € 39,50).

Voor wie: Leerkrachten groep 1 t/m 8
Data: Dinsdag 30 januari 2018, dinsdag 13 februari 2018, dinsdag 27 maart 2018. Bijeenkomsten van 15.45 - 17.15 uur
Studielast: 12 uur
Kosten: € 292,50