Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Taal onder 1F niveau

Beheersing van de Nederlandse taal is dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Taalvaardige leerlingen maken zich kennis en vaardigheden makkelijker eigen binnen het taalonderwijs en binnen andere vakken. Hoe kun je ervoor zorgen dat alle kinderen op je school of in je klas beter worden in taal? Sommige leerlingen hebben net wat meer ondersteuning nodig om aan het eind van de basisschool referentieniveau 1F voor taal te halen. Hoe ga je om met taalzwakke leerlingen?

Je krijgt relevante informatie over taal, taalonderwijs en taaldidactiek. We richten ons op de taaldomeinen mondelinge taalvaardigheid, begrijpend lezen, woordenschat en schrijven. Welke aspecten zijn lastig voor taalzwakke leerlingen?

Je krijgt tips en suggesties om het taalonderwijs aan de taalzwakke leerlingen zo in te richten dat zij zoveel mogelijk richting 1F komen.

Voor wie: Leerkrachten groep 5 t/m 8, intern begeleiders en taalspecialisten/taalcoördinatoren
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Inez Molenaar

Inez Molenaar

Onderwijsadviseur

T (0299) 783 429

E i.molenaar@sbzw.nl