Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Leesbevordering

Onderzoek toont aan dat stimuleren van leesmotivatie ook een positief effect heeft op de leesvaardigheid. In deze cursus gaan we aan de slag met het vergroten van het leesplezier. Naast verschillende recente wetenschappelijke inzichten worden er praktische handvatten gegeven om in je groep mee aan de slag te gaan. In deze cursus is aandacht voor:
• Het herkennen van verschillende fasen in de leesontwikkeling van een kind
• Soorten kinderboeken en hun functies
• Praktische tips voor boekpromotie in de klas
• Handvatten om met ongemotiveerde lezers aan de slag te gaan
• Wetenschappelijke inzichten met betrekking tot leesmotivatieinterventies

Door middel van huiswerkopdrachten krijg je inzicht in de situatie op je school en je kunt de tips direct toepassen in je eigen praktijk.

Tijdens de eerste bijeenkomst staan kinderboeken en jeugdliteratuur centraal. Geschiedenis van de jeugdliteratuur wordt besproken en verschillende categorieën kinderboeken komen aan bod. Ook behandelen we de ontwikkeling die kinderen hierin doormaken. Vervolgens wordt er gekeken naar de doelen van leesbevordering en hoe je dit kunt vormgeven. Hierbij wordt een link gemaakt naar de eigen praktijk.

In de tweede bijeenkomst wordt verder ingegaan op leesbevordering. Wetenschappelijke inzichten over het effect van vrij lezen worden inzichtelijk gemaakt. Ook worden er praktische tips gegeven voor boekpromotie in de klas. Hiermee kan direct gestart worden in de klas.

In de laatste bijeenkomst worden ideeën voor boekpromotie verder uitgewerkt. Verder wordt er ingegaan op de vraag: Wat doe je met kinderen die niet gemotiveerd zijn? Hoe kom je tegemoet aan de wensen van jongens?

Ook wetenschappelijke resultaten over het nieuwe ‘ digitale’ lezen, de invloed van digitale media, worden tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd.  

Voor wie: Leerkrachten groep 1 t/m 8 en lees coördinatoren
Data: Maandag 2 oktober, 16 oktober en 6 november 2017 van 16.00-17.30 uur
Studielast: 6 uur
Kosten: € 234,00

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Katrien Zuininga

Katrien Zuininga

Onderwijsadviseur

T 0299 783 441

E k.zuininga@sbzw.nl