Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Rekenen onder 1F niveau

Voor een aantal leerlingen is het ondanks extra inspanningen niet mogelijk om de minimumdoelen van rekenen aan het einde van de basisschool te behalen. Referentieniveau 1F zal door hen niet worden behaald, maar wat is dan wel een passend rekenniveau en hoe werk je hier aan? Om leerkrachten houvast te bieden in het geven van een passend onderwijsaanbod zijn er door de SLO drie leerroutes ontwikkeld. Door weloverwogen keuzes te maken in het rekenaanbod voor deze leerlingen is de verwachting dat je ze een stuk verder op weg naar referentieniveau 1F kunt helpen. In deze cursus leer je voor leerlingen de juiste keuzes in doelen te maken en weet je welke instructie gewenst en haalbaar is. Ook komt aan bod welke materialen (ook van de rekenmethode) hierbij ingezet kunnen worden. In deze cursus wordt gebruik gemaakt van het project Passende Perspectieven van de SLO.

In de eerste bijeenkomst krijg je informatie over het project Passende Perspectieven en worden aan de hand van je eigen casus inhoudelijke keuzes in doelen gemaakt.

In de tweede bijeenkomst worden aan de hand van deze keuzes materialen gekozen (methodespecifiek- en overstijgend) en wordt een plan (ontwikkelingsperspectief) gemaakt waarmee de komende periode gewerkt gaat worden.

Tijdens de derde bijeenkomst wordt het plan waarmee in de praktijk gewerkt is besproken, geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Ook is er aandacht voor basisvaardigheden en eigenaarschap van de leerling.

Voor wie: Leerkrachten groep 5 t/m 8, rekencoördinatoren en intern begeleiders
Data: Donderdag 14 september, 2 november 2017 en 22 februari 2018 van 15.45-17.45 uur
Studielast: 10 uur
Kosten: € 292,50