Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Betekenisvol spel centraal en toch doelgericht werken?

Steeds meer leerkrachten in de onderbouw voelen zich beperkt in hun handelen door het opbrengstgericht werken, de groepsplannen in de kleuterbouw, de focus op taal en rekenen etc. Als vervolgens gevraagd wordt waar het in essentie om gaat bij jonge kinderen is in de meeste gevallen het antwoord dat jonge kinderen leren vanuit spel. Spel is voor het jonge kind een onmisbare en veilige manier om te leren, de omgeving te verkennen en zich sociaal te ontwikkelen. Toch wordt het spelen in de hoeken nog niet altijd voldoende benut om doelgericht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kleuter te werken. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst echter uit dat een goede spelontwikkeling een belangrijke basis vormt voor ontwikkelen van zelfsturing en uiteindelijk het leren lezen en rekenen. Hoe kun je het leren vanuit betekenisvol spel centraal stellen, maar toch de koppeling maken naar een doelgericht beredeneerd aanbod?

In de eerste bijeenkomst zullen de spelontwikkeling van het jonge kind en de verschillende fases hierin toegelicht worden. Je oefent met het observeren van spel met behulp van filmfragmenten. Ook zal besproken worden hoe je de spelontwikkeling van kinderen verder kunt begeleiden en stimuleren (o.a. het werken met een spelscript of plan). Voor rijk spel is ook een rijke speel-leeromgeving nodig. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen ook de inrichting van het lokaal en de hoeken aan de orde komen. Besproken zal worden hoe je een thema volledig doorvoert in de speel-leeromgeving (themaplan). De bijeenkomst zal afgesloten worden met het voorbereiden van de huiswerkopdracht waarbij je aan de slag gaat met een aantal ideeën uit de bijeenkomst waarvan je een kort filmfragment maakt voor de tweede bijeenkomst.

Tijdens de tweede bijeenkomst worden de filmfragmenten met elkaar bekeken en besproken.  Vervolgens wordt er vanuit de spelontwikkeling een koppeling gemaakt naar de overige ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. Hoe kan het spel in de hoeken doelgericht ingezet worden om aan alle tussendoelen te werken? Hierbij is ook een combinatie mogelijk met een bestaande methode of volgsysteem. Deelnemers maken met elkaar een opzet voor een themaplan (thema naar keuze) waarin vanuit doelen naar betekenisvolle activiteiten en spel in de hoeken wordt gezocht. 

Voor wie: Leerkrachten groep 1-2, leerkrachten met een combinatiegroep 2-3, onderbouw coördinatoren en intern begeleiders
Data: Woensdag 4 oktober en 15 november 2017 van 14.30-17.00 uur
Studielast: 7 uur
Kosten: € 234,00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marcia Posma

Marcia Posma

Psycholoog

T (0299) 783 437

E m.posma@sbzw.nl