Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Digitale geletterdheid

Hoe geef je digitale geletterdheid een structurele aanpak in je onderwijs? In deze cursus maak je kennis met verschillende onderdelen van digitale geletterdheid, te weten: mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. We gaan nader in op deze begrippen en mogelijkheden voor toepassingen in de klas worden besproken. Er wordt gekeken naar de eigen praktijk en hierbij krijg je handvatten aangeboden om de beste aanpak te kunnen kiezen voor jouw school.

In de eerste bijeenkomst staat mediawijsheid centraal. Na een verkennende opdracht over de meningen over mediawijsheid bij kinderen, kijken we naar de mediawijsheidcompetenties van kinderen. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van kinderen met betrekking tot mediawijsheid.Vervolgens kijken we naar verschillende mogelijkheden voor het betrekken van mediawijsheid in je groep.

In de tweede bijeenkomst wordt er nader ingegaan op het begrip informatievaardigheden. Ook in deze bijeenkomst gaan we dieper in op de competenties van kinderen en kijken we welke leermiddelen hierbij aansluiten. Hierbij houden we rekening met de kwaliteit en de bruikbaarheid van de leermiddelen in de klas.

In de derde bijeenkomst krijg je meer informatie over computational thinking en programmeeronderwijs. Naast een concretisering van het begrip, ga je ook zelf aan de slag met verschillende materialen, en krijg je praktische tips voor in de praktijk. 

Voor wie: Leerkrachten groep 1 t/m 8
Data: Donderdag 15 maart, 29 maart en 12 april 2018 van 16.00-17.30 uur
Studielast: 5 uur
Kosten: € 234,00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Katrien Zuininga

Katrien Zuininga

Onderwijsadviseur

T 0299 783 441

E k.zuininga@sbzw.nl