Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het jonge kind

Dit aanbod is in samenwerking met Sardes (De Kleine Kapitein).
 
Sardes heeft een werkwijze ontwikkeld, die professionals in staat stelt kinderen te ondersteunen bij het reguleren van hun eigen gedrag (gebaseerd op het Amerikaans VVE programma Tools of the Mind): ‘De Kleine Kapitein’ oftewel ‘Jonge kinderen die zelf het roer in handen nemen’. Goed ontwikkelde zelfregulatie en executieve functies blijken uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan schoolsucces en het voorkomen van gedragsproblemen. Binnen het reguliere basisonderwijs in Nederland is er doorgaans nog weinig aandacht voor het stimuleren van de executieve functies. Als kinderen hun executieve functies goed hebben ontwikkeld, kunnen ze ‘beter bij de les blijven’, laten ze zich minder afleiden door prikkels en zijn ze in staat hun werk beter te plannen. Kinderen worden meer ‘eigenaar’ van hun leerproces en gedrag.
 
 
Voor wie: Leerkrachten groep 1 t/m 3 en coördinatoren onderbouw
Studielast: 15 uur
Kosten: € 546,00
Data: woensdag 24 januari, 7 februari, 28 maart en 16 mei 2018 van 14.00-17.00uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marcia Posma

Marcia Posma

Psycholoog

T (0299) 783 437

E m.posma@sbzw.nl