Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Planmatig en positief ondersteunen van gedrag

Gedrag staat de laatste jaren steeds meer in de aandacht. Gedrag en leren beïnvloeden elkaar zowel positief als negatief. Wanneer het gedrag de leerontwikkeling van het kind belemmert, is een gedragsaanpak vereist. Net als bij leerproblemen kan dan de cyclus van het handelingsgericht werken daarbij helpen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Toch blijkt dit in de praktijk lastiger dan bij didactische problemen. Het gedrag van een kind is de ingewikkelde optelsom van diverse factoren die op elkaar inwerken. Zoals variabele of stabiele kenmerken van het kind, de leerkracht, de groep, het gezin en de schoolomgeving. Na deze cursus ben je beter in staat om op een planmatige manier te werken aan de verbetering van het gedrag van kinderen. Hoe kan de basisondersteuning worden versterkt, zodat het gedrag verbetert ten gunste van de leerontwikkeling van een kind of groep kinderen? Hoe doe je dit planmatig? Hoe meet je het resultaat? Hoe betrek je de kinderen bij het plan? Deze praktische cursus zal een volledig uitgewerkt groepsplan opleveren

In vier bijeenkomsten worden de vier fasen van het handelingsgericht werken doorlopen. Na elke bijeenkomst volgt een praktijkopdracht, die de daarop volgende bijeenkomst wordt besproken. Na de derde bijeenkomst hebben de deelnemers een plan dat zij in de praktijk kunnen inzetten. In de laatste bijeenkomst worden de uitgevoerde en geëvalueerde plannen gepresenteerd. Op deze wijze wordt de theorie direct in de praktijk gebracht en ondersteunen de cursisten elkaar in het leerproces.

Voor wie: Gedragsspecialisten, intern begeleiders en leerkrachten
Studielast: 20 uur
Kosten: € 390,00
Data: maandag 18 september, 9 oktober, 13 november 2017, 15 januari en 12 maart 2018 van 15.30-17.00uur  
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Willemijn Huberts

Willemijn Huberts

NVO Orthopedagoog-Generalist

T (0299) 783 447

E w.huberts@sbzw.nl