Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Taakspel in de klas

Taakspel is een groepsgerichte werkwijze waarbij onderzoek overtuigend heeft aangetoond dat het taakgericht gedrag van leerlingen en het klassenklimaat verbetert. Regels worden beter nageleefd en daardoor vermindert onrustig, storend en eventueel agressief gedrag. De leerkracht die Taakspel speelt, leert positieve controle uit te oefenen in plaats van negatieve (corrigerende) controle. Als je je aanmeldt voor deze cursus moet je in de gelegenheid zijn dit in de eigen klas te implementeren. De implementatie van het Taakspel beslaat één schooljaar en verloopt in drie fasen: invoering, uitbreiding en generalisatie. Naast de drie trainingsbijeenkomsten word je begeleid door de onderwijsadviseur van de SBZW die gecertificeerd is als Taakspelbegeleider. Er vinden minimaal 8 klassenconsultaties en nabesprekingen plaats. Deze hebben een verplicht karakter. Voor de start van het implementatietraject moeten de deelnemers een Taakspel doos aanschaffen bij het CED te Rotterdam. Hierin zit eveneens de handleiding.
 

De cursist voert Taakspel in de eigen klas. Het Taakspeltraject verloopt in drie fasen: invoering, uitbreiding en generalisatie. Naast de drie trainingsbijeenkomsten zijn acht klassenconsultaties verplicht. Deze klassenconsultaties kun je zien als ‘coaching on the job’.  Naast observatie over hoe jeTaakspel speelt, is er ruimte voor het geven van feedback en het stellen van vragen.

 
Voor wie: Leerkrachten groep 3 t/m 8 en intern begeleiders
Studielast: 15 uur 
Kosten: € 2.212,50 (inclusief 8 klassenconsultaties)
Data: woensdag 20 september 2017, 10 januari en 16 mei 2018 van 14.00-16.00uur

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn van Baarsen

Martijn van Baarsen

Orthopedagoog/mediator

T (0299) 783 438

E m.vanbaarsen@sbzw.nl